Νέα εστιατορίων Category Archives

Παρέα με τον Θύμιο Βούλγαρη στο Έρωντας και Σταμναγκάθι

“Έρωντας: το φυτό που, ανάλογα με την περιοχή, θα βρούμε στην Κρήτη σαν αδίχταμο, ατίταμο, δίχταμο, δίταμο, τίταμο, ή έρωντα γιατί χρειάζεται του “έρωτα” τα πάθη για …

Ο Θύμιος Βούλγαρης στο Fish Co. Platters

Κάνοντας αυτή τη δουλειά είναι αυτονόητο και αναμενόμενο, νομίζω, να έχω δοκιμάσει φαγητό εκατοντάδων εστιατορίων, με λιγότερο ή περισσότερο ευτυχή και επιτυχημένα αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών, πάρα πολλές …